آژانس آسیا پرواز

 

آژانس آسیا پرواز

 

آژانس آسیا پرواز

 

آژانس آسیا پرواز

 

آژانس آسیا پرواز

 

آژانس آسیا پرواز

 

Rural Tourism of Southern Khorasan- Deh-Salm
     

The Name of the Village: Deh-Salm
Province: Southern Khorasan
Address: Southern Khorasan, Nehbandan County, Central District, Nine Rural District, the Village of Deh-Salm
The Nearest City: Nehbandan City
The Nearest Village: Chahtarak (75 km)
Attraction Type: Cultural - historic attraction
Climate of the Region: Hot and Dry
Area of the Region: --
Topography of the Region: Plain
Vegetation Cover of the Region: Poor pastures, Shrub-type Plant family with fleshy leaves or short shrubs and palm-grove
Water Sources: Qanat (aqueduct) and Spring of Razag Village, at a distance of 50 km of northeast of Deh-Salm (for drinking)
Infrastructure of the Province:
• Distance to the Center of the Province: 285 km to Birjand City
• Distance to the Center of the County: 85 km to Nehbandan City
• Distance to the Nearest Airport: 270 km to Birjand Airport
• Distance to the Nearest Railway Station: 450 km to Mashhad Railway Station
• Distance to the Nearest Main Road: 1 km 

دهسلم


دهسلم

دهسلم

دهسلم

دهسلم

آخرین بروز رسانی : 1392/07/22 00:23:23  تعداد مشاهده : 2746  نویسنده / ویرایشگر : مدیر سایت

وب سایت رسمی شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری آسیا پرواز


طراحی و پیاده سازی توسط : گروه نرم افزاری راک
RaakCMS